AstroGK: Codul Astrofizic al Giroscopiei

Sursă Originală: http://homepage.physics.uiowa.edu/~ghowes/astrogk/

AstroGK este un cod open-source pentru simularea gyrocinetică a plasmelor astrofizice magnetizate.

AstroGK este un cod gyrocinetic pentru simularea neliniară a plasmelor astrofizice. Această schemă numerică de tuburi Euleriene utilizează divizarea operatorului pentru a avansa în mod implicit termenii liniari, în timp ce termenii neliniari sunt avansați în mod explicit utilizând schema Adams-Bashforth de ordinul trei. Funcțiile de distribuție girokinetică pe cinci dimensiuni, atât pentru ioni cât și pentru electroni, sunt discretizate pe rețele neuniforme în spațiul de viteză pentru o eficiență maximă. Coliziunile sunt manipulate de un număr, impuls și energie care conservă operatorul Lorentz, inclusiv împrăștierea unghiului de înclinare și difuzia de energie.

Scopul principal al AstroGK este de a studia turbulența magnetizată în plasmă astrofizică, concentrându-se pe scări mici, coliziunii, mici ale cascadei turbulente la care turbulența este disipată de mecanismele cinetice. Aceste scale sunt cruciale pentru înțelegerea rolului turbulenței în încălzirea particulelor și, astfel, pe calea prin care energia mișcărilor la scară largă în sistemele astrofizice este termalizată, influențând critic interpretarea unei game largi de observații astronomice și măsurătorile heliospherice.

Ultimele versiuni Iowa ale AstroGK